Dane drużyny

Dane kapitana

Paszport należy przedłożyć najpóźniej do 10 czerwca br. do godz. 15:00.

Dane zawodników

Paszporty wszystkich Zawodników należy przedłożyć najpóźniej do 10 czerwca br. do godz. 15:00.
ZGODY OBOWIĄZKOWE

ZGODY DODATKOWE

Cofnij